INFORMATION

KAMINARI MIKADO TO YOBARETA SAIKYOU BOUKENSHA, MAJUTSU GAKUIN NI NYUUGAKU SHITE ISSAI NO ENRYO NAKU MUSOU SURU

KAMINARI MIKADO TO YOBARETA SAIKYOU BOUKENSHA, MAJUTSU GAKUIN NI NYUUGAKU SHITE ISSAI NO ENRYO NAKU MUSOU SURU
0/10
0 votes
0
1702
Rating
Read Manga KAMINARI MIKADO TO YOBARETA SAIKYOU BOUKENSHA, MAJUTSU GAKUIN NI NYUUGAKU SHITE ISSAI NO ENRYO NAKU MUSOU SURU Raw Manga Online Free and High Quality. Fast loading speed, unique reading type: All pages - just need to scroll to read next page
Showmore »

Other names:

雷帝と呼ばれた最強冒険者、魔術学院に入学して一切の遠慮なく無双する, Kaminari Mikado to Yobareta Saikyō Bōkensha, Majutsu Gakuin ni Nyūgaku Shite Issai no Enryo Naku Musō Suru

Author(s):

KAMINARI MIKADO TO YOBARETA SAIKYOU BOUKENSHA, MAJUTSU GAKUIN NI NYUUGAKU SHITE ISSAI NO ENRYO NAKU MUSOU SURU CHAPTERS

Top manga

Day
Month
All